Zawody regionalne i towarzyskie w ujeżdżeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zawodów regionalnych i towarzyskich w ujeżdżeniu. 

1. Termin zawodów: 28-29 maja 2016 r.
2. Miejsce zawodów: Teren Ośrodka UKJ Ostoja w Białym Borze.
3. Zgłoszenia: ostateczne do dnia 21.05.2016 r.
zgłoszenia prosimy nadsyłać
na drukach,
bądź
na e-maila: biuro@ukj-ostoja.pl
4. Program zawodów
28 maja (sobota) godz. 16,00
-Konkurs nr T1 klasy L1– „towarzyski”
- Konkurs nr T2 klasy L2– „towarzyski”
- Konkurs nr R1 klasy L1,
- Konkurs nr R2 klasy L2,
- Konkurs nr R3 klasy P1
- Konkurs nr R4 klasy P2
-Konkurs nr R5 klasy N4
29 maja(niedziela) godz. 10,00
-Konkurs nr T4 klasy L1 – „towarzyski”
- Konkurs nr T5 klasy L2 – „towarzyski”
- Konkurs nr R6 klasy L1,
- Konkurs nr R7 klasy L2
- Konkurs nr R8 klasy P2
- Konkurs nr R9 klasy P3
- Konkurs nr R10 klasy N5
Zawody rozgrywane będą zgodnie z: aktualnymi Przepisami i Regulaminami PZJ
GODZINY ROPOCZĘCIA KONKURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE
5. Stajnie letnie:
Boksy dla koni (20 szt.), przygotowane od dnia 28 maja 2016 r., od godz. 10,00 (rezerwacja wg
kolejności zgłoszeń).
Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia –
słoma – 1 kostka 3 zł,/ siano 1 kostka 5 zł. Pasza , pojemniki, wiadra do pojenia we własnym
zakresie. -
W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu opłata dodatkowa za boks
wynosi 25 zł. dziennie. 
6. OPŁATY:
Zawody Regionalne:
-200 zł /dwa dni startów z boksem
- 150 zł/dwa dni startów bez boksu
- 100 zł/ jeden dzień startów bez boksu
Zawody towarzyskie:
-150 zł/dwa dni startów z boksem
-100 zł/ jeden dzień startu bez boksu
Możliwość podłączenia do prądu – 30 zł za całe zawody.
Wpłaty muszą być uregulowane na godzinę przed rozpoczęciem konkursu nr 1.
W przypadku nieuregulowania opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.
- cisza nocna w stajni od godz. 22.00 – 6.00
- prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
7. Zakwaterowanie:
Zawodnicy, szefowie ekip, trenerzy, luzacy – noclegi na własny koszt.
- pokoje gościnne dwuosobowe i trzyosobowe na miejscu. Cena 40 zł od osoby za dobę
- Wyżywienie:
We własnym zakresie.
Usługi Cateringowe w Barze ( miejsc ok.50) na terenie zawodów.
8. Warunki techniczne:
-zawody odbywać się będą na terenie otwartym
- czworobok, wymiary: 60 x 20 [m]– podłoże piaszczyste
- rozprężania, wymiary: 60 x 20 [m] – podłoże piaszczysto-trawiaste
9. Klasyfikacja ogólna:
- flots dla 25% startujących w konkursie,
- dekoracja odbędzie się po każdym konkursie.
10. Zebranie techniczne: nie przewiduje się zebrania technicznego.
Sprawdzanie dokumentów koni i zawodników odbędzie się w biurze zawodów 28 maja 2016 r.
(sobota) od godz.11,00 dogodz. 13,00.
11. Organizator:
UKJ „OSTOJA”
39-205 Pustków 230
Tel. kom. 0602588629
e-mail: biuro@ukj-ostoja.pl
Uczestnictwo:
Zawody Regionalne
a) Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ. Zawodnicy muszą
posiadać obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawodników na czas trwania zawodów oraz
aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać
zgodę rodziców.
b) Konie muszą posiadać przynajmniej paszport hodowlany, z wpisanymi aktualnymi
szczepieniami przeciwko grypie oraz udział w zawodach mogą brać konie czteroletnie
i starsze.
Zawody Towarzyskie
a) Zawodnicy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawodników na czas trwania
zawodów oraz aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy). Zawodnicy poniżej 18 roku życia
muszą posiadać zgodę rodziców.
b) Konie muszą posiadać przynajmniej paszport hodowlany, z wpisanymi aktualnymi
szczepieniami przeciwko grypie oraz udział w zawodach mogą brać konie czteroletnie
i starsze
12. Osoby oficjalne:
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny – Katarzyna Bącal
Sędzia WZJ – Małgorzata Mastalerczyk
Komisarz (w komisji ) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Przepisów o sędziach jeździeckich – wydanie
6.5 ze zmianami z dnia 21.03.2014.
Sędzia –Danuta Zakrzewska
Lekarz zawodów – Jakub Durda
Dyrektor zawodów – Ryszard Tęcza tel. 0602588629
13. Informacje ogólne:
Odpowiedzialność:
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów,
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych
wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów.
Organizacja zawodów: -
W nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w programie zawodów.
14. Listy startowe:
Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wywieszeniu) za zgodą Sędziego Głównego – 20 zł na
rzecz UKJ Ostoja (nie dotyczy skreśleń Koni z danego konkursu czy też zawodów).
15. Protesty i skargi (art. 65 i art.66 Przepisów ogólnych PZJ)
Każdy protest i skarga, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji
w wysokości 200 PLN.
16. Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
Szczepienie podstawowe
_ pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień,
_ drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego
szczepienia,
Szczepienie przypominające,
_ co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia(jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji),
_ żadne szczepienie przypominające nie może się odbywać później niż na 7 dni przed
przybyciem na zawody.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku,
kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach.
Odnosi się to także do podawania leków środków medycznych, zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania przemocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie szczególnej uwagi na teren zawodów,
powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas
podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a
także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki
weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Propozycje zatwierdzone przez
Podkarpacki Związek Jeździecki
w Rzeszowie 09 maja .2016r.
SERDECZNIE Z A P R A S Z A M Y
PREZES UKJ „OSTOJA”
Ryszard Tęcza

Zawody regionalne i towarzyskie w ujeżdżeniu.

guitar

Ostoja

«to, co lub ten, kto zapewnia poczucie bezpieczeństwa»

Klub OSTOJA powstał w 2003 roku. Do dyspozycji Klubowiczów i gości Klubu mamy kilkanaście koni, z czego część systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju zawodach sportowych. Koordynacją prac związanych z doskonaleniem sztuki jeździeckiej zajmują się nasi instruktorzy. Nauka jazdy konnej prowadzona jest trybie całorocznym bez względu na aurę, a możliwe jest to dzięki posiadanej przez nas krytej ujeżdżalni.

Kontakt

E-mail: biuro@ukj-ostoja.pl
Phone: (+48) 602 588 629

Kontakt

39-205 Pustków 230
gmina Dębica
województwo podkarpackie

Send a message