PROPOZYCJE MISTRZOSTW OKRĘGU PODKARPACKIEGO W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE, TOWARZYSKIE UKJ OSTOJA PUSTKÓW – BIAŁY BÓR 06-07.08.2016

PROPOZYCJE

MISTRZOSTW OKRĘGU PODKARPACKIEGO  W UJEŻDŻENIU

ZAWODY REGIONALNE, TOWARZYSKIE

UKJ OSTOJA PUSTKÓW –BIAŁY BÓR  06-07.08.2016

 

1. Termin zawodów: 06-07.08.2016 r.

2. Miejsce zawodów: Teren Ośrodka UKJ Ostoja w Białym Borze.

 

3. Zgłoszenia: ostateczne do dnia 1 sierpnia 2016 r.

zgłoszenia prosimy nadsyłać

na drukach,

bądź

na e-maila: biuro@ukj-ostoja.pl

W zgłoszeniach prosimy podać: imię i nazwisko zawodnika, przynależność klubową, nazwę konia, konkursy oraz numer kontaktowy, bądź e-maila.

 

4. Program zawodów

 

6 sierpnia 2016 (sobota) godz. 10.00

Konkurs nr 1 klasy L1- I półfinał juniorzy młodsi

Konkurs nr T1 klasy L1– „towarzyski”

Konkurs nr 2 klasy P1 – I półfinał  juniorzy/młodzi jeźdźcy

Konkurs nr T2 klasy P1-  „towarzyski”

Konkurs nr 3 klasy N4- I półfinał seniorzy

Konkurs nr 3R klasy N4 -otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych

 

6 sierpnia 2016 (sobota) godz. 15.00

Konkurs nr 4 klasy L2- II półfinał juniorzy młodsi

Konkurs nr T3 klasy L2– „towarzyski”

Konkurs nr 5 klasy P2 – II półfinał  juniorzy/młodzi jeźdźcy

Konkurs nr 5R  klasy P2 - otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych

Konkurs nr T4 klasy P2-  „towarzyski”

Konkurs nr 6 klasy N5- II półfinał seniorzy

Konkurs nr 6R klasy N5 -otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych

 

7 sierpnia 2016 r. (niedziela) godz. 9,00

Konkurs nr 7 klasy L3- finał juniorzy młodsi

Konkurs nr T5 klasy L3– „towarzyski”

Konkurs nr 8 klasy P3 – finał  juniorzy/młodzi jeźdźcy

Konkurs nr 8R  klasy P3- otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych

Konkurs T6 klasy P3-  „towarzyski”

Konkurs nr 9 klasy N6- finał seniorzy

Konkurs nr 9R klasy N6 -otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzin rozpoczęcia konkursów w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.

Zawody rozgrywane będą zgodnie z: aktualnymi Przepisami i Regulaminami PZJ oraz Regulaminem rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w ujeżdżeniu (w załączeniu do propozycji).

 

5. Stajnie letnie:

Boksy dla koni (20 szt.), przygotowane od dnia 5 sierpnia  2016 r. , od godz. 16,00 (rezerwacja wg kolejności zgłoszeń).

Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia – słoma – 1 kostka 5 zł,/ siano 1 kostka 10 zł. Pasza , pojemniki, wiadra do pojenia we własnym zakresie.

W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu opłata dodatkowa za boks wynosi 25 zł. dziennie.

 

6. OPŁATY:

-250 zł /dwa dni startów z boksem

- 200 zł/dwa dni startów bez boksu

- 150 zł/ jeden dzień startów bez boksu

Możliwość podłączenia do prądu – 50 zł za całe zawody.

Wpłaty muszą być uregulowane na godzinę przed rozpoczęciem konkursu nr 1.

W przypadku nieuregulowania opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.

- cisza nocna w stajni od godz. 22.00 – 6.00

- prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i  ppoż.

 

7. Zakwaterowanie:

 Zawodnicy, szefowie ekip, trenerzy, luzacy – noclegi na własny koszt.

- pokoje gościnne dwuosobowe i trzyosobowe na miejscu. Cena 45 zł od osoby za dobę

- Wyżywienie:

We własnym zakresie.

Usługi Cateringowe w Barze ( miejsc ok.50) na terenie zawodów.

8. Warunki techniczne:

-zawody odbywać się będą na terenie otwartym

- czworobok, wymiary: 60 x 20 [m]– podłoże piaszczyste

- rozprężania, wymiary: 60 x 20 [m] – podłoże piaszczysto-trawiaste

Czworobok otwarty dla zawodników w dniu 5.08.2016  w godz. 16.00-18.00.

 

9.  Klasyfikacja ogólna:

- Flots dla 25% zwycięskich koni każdego konkursu ZT i ZR,

- dekoracja odbędzie się w dniu 07.08.2016 r. po zakończeniu wszystkich konkursów

Do dekoracji Mistrzostw Podkarpacia wyjeżdżają wszystkie konie, które ukończyły Mistrzostwa. Organizator zapewnia dla nich flo. Przewidziane nagrody rzeczowe w konkursach mistrzowskich.

 

10. Zebranie techniczne: nie przewiduje się zebrania technicznego.

Losowanie kolejności startów w Mistrzostwach odbędą się w dniu 06.08.2016 r.  godz. 7,00.

Sprawdzanie dokumentów zawodników i koni – 06.08.2016 r. o godz. 7,30 – 8,00.

 

11. Organizator:

            UKJ „OSTOJA”

39-205 Pustków 230

Tel. kom. 0602588629

e-mail: biuro@ukj-ostoja.pl

Uczestnictwo:

 Zawody Regionalne

a) Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ.  Zawodnicy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawodników na czas trwania zawodów oraz aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców.

b) Konie muszą  posiadać przynajmniej paszport hodowlany, z wpisanymi aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie oraz udział w zawodach mogą brać konie czteroletnie i starsze.

 

Zawody Towarzyskie           

a) Zawodnicy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawodników na czas trwania zawodów oraz aktualne badania lekarskie (lekarz medycyny). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców.

b) Konie muszą  posiadać przynajmniej paszport hodowlany, z wpisanymi aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie oraz udział w zawodach mogą brać konie czteroletnie i starsze

 

12. Osoby oficjalne:

Komisja sędziowska:

Sędzia Główny –Małgorzata Mastalerczyk

Sędzia WZJ – Katarzyna Bącal

Sędzia -           Renata Kurleto

Sekretarz –Danuta Zakrzewska

Komisarz (w komisji ) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Przepisów o sędziach jeździeckich – wydanie 6.5 ze zmianami z dnia 21.03.2014.

Lekarz zawodów –   Jakub Durda

Dyrektor zawodów     – Ryszard Tęcza tel. 0602588629

 

13. Informacje ogólne:

 

Odpowiedzialność:

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów.

 

Organizacja zawodów: -

1) W nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

2) Na terenie zawodów konie startujące w Mistrzostwach mogą być trenowane wyłącznie przez startujących na nich zawodników. Luzacy zawodników mogą tylko stępować na koniach.

3) Planowana jest organizacja grilla z kiełbasą w dniu 6.08.2016 r. około godz.20,00.

 

14. Listy startowe:

Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wywieszeniu) za zgodą Sędziego Głównego – 20 zł na rzecz UKJ Ostoja (nie dotyczy skreśleń Koni z danego konkursu czy też zawodów).

 

15. Protesty i skargi (art. 65 i art.66 Przepisów ogólnych PZJ)

Każdy protest i skarga, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 PLN.

 

16. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

Szczepienie podstawowe

_ pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień,

_ drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego

szczepienia,

Szczepienie przypominające,

_ co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia(jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji),

_ żadne szczepienie przypominające nie może się odbywać później niż na 7 dni przed

przybyciem na zawody.

 

Regulamin rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w ujeżdżeniu :

 

 1. W Mistrzostwach Podkarpacia mogą startować tylko zawodnicy zarejestrowani w PdkZJ.
 2. Wszystkich zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ i PdkZJ.
 3. Mistrzostwa w danej kategorii wiekowej odbędą się pod warunkiem zgłoszenia w regulaminowym terminie (10 dni przed zawodami) i ostatecznego uczestnictwa co najmniej 3 zawodników.
 4. Zgłoszenia do startu należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów.
 5. Medale zostają rozdane bez względu na liczbę osób, które ukończyły Mistrzostwa.
 6. W zgłoszeniu musi być podany rok urodzenia konia i zawodnika.
 7. Młodzik, Junior Młodszy, Junior w danym roku kalendarzowym może wybrać kategorię wiekową lub o jedną wyżej, ale startować może tylko w jednej z tych kategorii wiekowych.
 8. Istnieje jedna kategoria Junior/Mł. Jeździec
 9. W Mistrzostwach dozwolony jest udział na dwóch koniach w konkursach półfinałowych, w finale na jednym koniu.
 10. Kolejność startu par jest losowana każdego dnia. Zawodnicy startujący na dwóch koniach mają prawo wyboru koni, na których startują jako pierwsi.
 11. W miejscu rozgrywania zawodów na 24 godz. przed planowanym terminem rozpoczęcia konkursów jak również w czasie trwania całych zawodów prawo dosiadania koni pod groźbą dyskwalifikacji mają tylko zawodnicy startujący na tych koniach.
 12. Programy nie mogą być czytane.  
 13. Zawodnicy mogą startować z batem o max. długości 120 cm.
 14. Dopuszcza się jazdę bez ostróg.
 15. Ubiór jeźdźca i rzędy koni według przepisów w ujeżdżeniu.
 16. Zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie konkursy Mistrzostw swojej kategorii  są klasyfikowani według kolejności zdobytej sumy punktów procentowych. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch zawodników ( dotyczy trzech pierwszych miejsc) o kolejności decyduje lepszy wynik w finale, następnie w II półfinale. 

 

 

Kategorie wiekowe Mistrzostw Podkarpacia/zasady rozgrywania konkursów mistrzowskich:

 

Młodzik (9-13 lat):

                I półfinał:             KL. L-6R

                II półfinał:           KL. L-6R

                Finał:                     KL. L 1

           

Junior Młodszy (12-15 lat):

                I półfinał:             Kl . L1

                II półfinał:           Kl. L 2

                Finał:                     Kl. L3

 

Junior/Mł. Jeździec (14-18 lat/16-21):

                I półfinał:             Kl. P1

                II półfinał:           Kl. P2

                Finał:                     Kl. P3

 

Senior ( od 18 lat):

                I półfinał:             KL. N4

                II półfinał:           KL. N5

                Finał:                     KL. N 6

 

 

 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków środków medycznych, zabiegów chirurgicznych  zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania przemocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Propozycje zatwierdzone przez

Podkarpacki Związek Jeździecki

w Rzeszowie 21.07.2016r.

 

 

 

                                               SERDECZNIE Z A P R A S Z A M Y

 

 

PREZES UKJ „OSTOJA”

 

 

                                                                                                                      Ryszard Tęcza

guitar

Ostoja

«to, co lub ten, kto zapewnia poczucie bezpieczeństwa»

Klub OSTOJA powstał w 2003 roku. Do dyspozycji Klubowiczów i gości Klubu mamy kilkanaście koni, z czego część systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju zawodach sportowych. Koordynacją prac związanych z doskonaleniem sztuki jeździeckiej zajmują się nasi instruktorzy. Nauka jazdy konnej prowadzona jest trybie całorocznym bez względu na aurę, a możliwe jest to dzięki posiadanej przez nas krytej ujeżdżalni.

Kontakt

E-mail: biuro@ukj-ostoja.pl
Phone: (+48) 602 588 629

Kontakt

39-205 Pustków 230
gmina Dębica
województwo podkarpackie

Send a message