ZAPRASZAMY NA EGZAMINY NA ODZNAKI JEŹDZIECKIE!!!

EGZAMIN NA BRĄZOWĄ i SREBRNĄ ODZNAKĘ PZJ w terminie 23.04.2017 od godz. 10.00

1. OrganizatorUKJ Ostoja Pustków

2. Termin: 23.04.2017 o godz. 10.00

3. Miejsce egzaminu „Uczniowski Klub Jeździecki Ostoja Pustków, 39-205 Pustków 230

4. Zgłoszenia i zapytania:

• Prezes UKJ Ostoja Ryszard Tęcza tel. +48 602 588 629
• Mail biuro@ukj-ostoja.pl

5. Wymagane dokumenty:

• Osoby zdające egzamin poprawkowy – protokół z poprzedniego egzaminu
• Osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w egzaminie
• Osoby pełnoletnie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
• Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie statutowego działania Polskiego Związku Jeździeckiego.

6. Program (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń)
a) Część praktyczna - opieka stajenna (zwolnienie dla osób z odznaką Jeżdżę Konno) – ujeżdżenie – skoki przez przeszkody
b) Część teoretyczna.

7. Zgłoszenia przyjmujemy na mail biuro@ukj-ostoja.pl.

Zgłoszenia powinny zawierać:

IMIĘ NAZWISKO
DATA I MIEJSCE URODZENIA
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON KONTAKTOWY
RODZAJ ODZNAKI
OŚWIADCZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

8. Koszt egzaminu 130 zł na własnym koniu 180 zł na koniu wypożyczonym z klubu Zapraszamy.

guitar

Ostoja

«to, co lub ten, kto zapewnia poczucie bezpieczeństwa»

Klub OSTOJA powstał w 2003 roku. Do dyspozycji Klubowiczów i gości Klubu mamy kilkanaście koni, z czego część systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju zawodach sportowych. Koordynacją prac związanych z doskonaleniem sztuki jeździeckiej zajmują się nasi instruktorzy. Nauka jazdy konnej prowadzona jest trybie całorocznym bez względu na aurę, a możliwe jest to dzięki posiadanej przez nas krytej ujeżdżalni.

Kontakt

E-mail: biuro@ukj-ostoja.pl
Phone: (+48) 602 588 629

Kontakt

39-205 Pustków 230
gmina Dębica
województwo podkarpackie

Send a message