ZAPRASZAMY NA EGZAMINY NA ODZNAKI JEŹDZIECKIE

EGZAMIN NA BRĄZOWĄ i SREBRNĄ ODZNAKĘ PZJ, w terminie 14.10.2018 od godz. 10.00
1. Organizator – UKJ Ostoja Pustków
2. Termin: 14.10.2018 o godz. 10.00
3. Miejsce egzaminu Uczniowski Klub Jeździecki Ostoja Pustków, Pustków 230
4. Zgłoszenia i zapytania:
• Prezes UKJ Ostoja Ryszard Tęcza tel. +48 602 588 629
• Mail biuro@ukj-ostoja.pl
5. Wymagane dokumenty:
• Osoby zdające egzamin poprawkowy – protokół z poprzedniego egzaminu
• Osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w egzaminie
• Osoby pełnoletnie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
• Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie statutowego działania Polskiego Związku Jeździeckiego.
6. Program (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń)
a) Część praktyczna
- opieka stajenna (zwolnienie dla osób z odznaką Jeżdżę Konno)
– ujeżdżenie
– skoki przez przeszkody
b) Część teoretyczna.
7. Zgłoszenia przyjmujemy na mail biuro@ukj-ostoja.pl. Zgłoszenia powinny zawierać:
IMIĘ
NAZWISKO
DATA I MIEJSCE URODZENIA
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON KONTAKTOWY
RODZAJ ODZNAKI 
OŚWIADCZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
8. Koszt egzaminu
130 zł na własnym koniu
180 zł na koniu wypożyczonym z klubu

Zapraszamy.

guitar

Ostoja

«to, co lub ten, kto zapewnia poczucie bezpieczeństwa»

Klub OSTOJA powstał w 2003 roku. Do dyspozycji Klubowiczów i gości Klubu mamy kilkanaście koni, z czego część systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju zawodach sportowych. Koordynacją prac związanych z doskonaleniem sztuki jeździeckiej zajmują się nasi instruktorzy. Nauka jazdy konnej prowadzona jest trybie całorocznym bez względu na aurę, a możliwe jest to dzięki posiadanej przez nas krytej ujeżdżalni.

Kontakt

E-mail: biuro@ukj-ostoja.pl
Phone: (+48) 602 588 629

Kontakt

39-205 Pustków 230
gmina Dębica
województwo podkarpackie

Send a message