PROPOZYCJE - ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY UKJ OSTOJA PUSTKÓW – BIAŁY BÓR 25-26.05.2019

1. Organizator: Uczniowski Klub Jeździecki „Ostoja Pustków”
www.ukj-ostoja.pl 39-205 Pustków 230, Tel. kom. 0602588629
Podkarpacki Bank Spółdzielczy o. w Dębicy nr. rach. 28 8642 1139 2013 3908 1894 0001

Komitet organizacyjny :
Dyrektor zawodów: Ryszard Tęcza - 602 58 86 29
Biuro zawodów: Katarzyna Świerczyńska – 500 51 20 66

2. Termin zawodów: sobota, niedziela 25-26.05.2019r

3. Termin zgłoszeń: do 17.05.2019 – zgłoszenia prosimy nadsyłać na drukach PZJ , bądź na e-maila: biuro@ukj-ostoja.pl z dopiskiem „zawody 2019” i dowodem przedpłaty w wysokości 50% ceny zawodów. Przedpłata będzie zwrócona tylko w przypadku wycofania konia przed ostatecznym terminem zgłoszeń lub nie przyjęcia konia na zawody.
W zgłoszeniach prosimy podać: imię i nazwisko zawodnika, przynależność klubową, nazwę konia, konkursy oraz numer kontaktowy, bądź e-mail.

4. Miejsce zawodów : UKJ OSTOJA – ośrodek Biały Bór
Plac konkursowy : podłoże trawiasto – piaszczyste 50m x 80m
Rozprężalnia : podłoże trawiasto – piaszczyste 40m x 40m

5. Osoby Oficjalne : Katarzyna Bącal –Sędzia Główny
Aleksander Cyran - Sędzia WZJ
Danuta Zakrzewska - Komisarz
Aleksandra Borowska (III)- -komisja sędziowska
Lekarz weterynarii zawodów - Jakub Durda
Gospodarz Toru - Daniel Kollar

6. Opłaty : -250 zł /dwa dni startów z boksem - 200 zł/dwa dni startów bez boksu - 150 zł/ jeden dzień startów bez boksu . Do 17.05.2019 należy dokonać przedpłaty w wysokości 50% .
Uczniowski Klub Jeździecki „Ostoja Pustków” 39-205 Pustków 230,
Podkarpacki Bank Spółdzielczy o. w Dębicy nr. rach. 28 8642 1139 2013 3908 1894 0001
Możliwość podłączenia do prądu – 100 zł za całe zawody.
Stajnie letnie: Boksy dla koni (20 szt.), przygotowane od dnia 24.05.2019r , od godz. 16.00 (rezerwacja wg kolejności zgłoszeń). Organizator zapewnia pierwszą słomę.
Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia – słoma – 1 kostka 10 zł,/ siano 1 kostka 20 zł. Pasza, pojemniki, wiadra do pojenia we własnym zakresie.
W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu opłata dodatkowa za boks wynosi 25 zł. dziennie.

7. Przepisy:
-Zawody są rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.
- PZJ wprowadza zapis o obowiązkowych kamizelkach ochronnych dla dzieci do 15 roku życia (włącznie) Art. 256.1.7.
- oraz ze względów bezpieczeństwa zawodnicy z długimi włosami zobowiązani są do wiązania ich i chowania pod kask lub upięcia w siatce na włosy (koszyczek), za każdym razem gdy dosiadają koni. Art. 256.1.10.

8.Program zawodów:
Sobota 25.05.201 godzina rozpoczęcia 11.00
Konkurs nr 0 – 40 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1.(konkurs towarzyski)
Konkurs nr 1 – do 60 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1.(konkurs towarzyski)
Konkurs nr 2 – do 80 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1.(konkurs towarzyski )
Konkurs nr 3 – kl. L (100 cm) zwykły bez rozgrywki art.238.2.1 (konkurs regionalny)
Konkurs nr 4 - kl. P (110cm) dwufazowy art. 274.1.5.3.(konkurs regionalny)
Konkurs nr 5 – kl. N (120cm ) dwufazowy art. 274 1.5.3.(konkurs regionalny)
Niedziela 26.05.2019 godzina rozpoczęcia 10.00
Konkurs nr 6 – 40 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1.(konkurs towarzyski)
Konkurs nr 7 – do 60 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1.(konkurs towarzyski)
Konkurs nr 8 – do 80 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1.(konkurs towarzyski)
Konkurs nr 9 – kl. L (100 cm) zwykły bez rozgrywki art.238.2.1 (konkurs regionalny)
Konkurs nr 10 - kl. P (110cm) dwufazowy art. 274.1.5.3.(konkurs regionalny)
Konkurs nr 11 – kl. N (120cm ) dwufazowy art. 274.1.5.3.(konkurs regionalny)

9. Nagrody :
- fots dla 25% startujących w konkursie
- nagrody rzeczowe dla zwycięzców I- III miejsca
- konkurs nr 0 i 6 dyplomy i drobny upominek

10. Zebranie techniczne: nie przewiduje się zebrania technicznego. Sprawdzanie dokumentów zawodników i koni odbędzie się w biurze zawodów w dniu 25.05.2019r (sobota) godz. 9.00

11. Listy startowe: Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wywieszeniu) za zgodą Sędziego Głównego bez opłat.

12. Zakwaterowanie: Zawodnicy, szefowie ekip, trenerzy, luzacy – noclegi na własny koszt. - pokoje gościnne dwuosobowe i trzyosobowe na miejscu. Cena 45 zł od osoby za dobę.
- Wyżywienie: We własnym zakresie.
Usługi Cateringowe w Barze ( miejsc ok.50) na terenie zawodów.
25.05.2019 sobota godz.20.00 Ognisko dla wszystkich zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip, właścicieli koni, sędziów, wolontariuszy.

13.Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 23.00 do 7.00, oraz przepisów BHP i ppoż.

14. Kara finansowa za zakłócenie ciszy nocnej wynosi 200 zł- decyduje organizator.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. W nadzwyczajnych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów.

17. Wymagane dokumenty – zawodnicy i konie Zawody regionalne:
- Licencja regionalna lub ogólnopolska ∙ widoczna w systemie ARTEMOR
- Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
-Potwierdzenie ubezpieczenia NNW (dotyczy sportów ekstremalnych - jeździectwo)
-Zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na start w zawodach zawodnika niepełnoletniego
-Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami konia
-Licencja regionalna lub ogólnopolska

18. Protesty i skargi (art. 65 i art.66 Przepisów ogólnych PZJ) Każdy protest i skarga, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 PLN.

19. sprawy dot. badań dla zawodników.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.
Zmiany:
- w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia oraz zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wydać skierowanie do lekarza medycyny sportowej, jeżeli uzna to za konieczne,
- badanie okresowe przeprowadza się:
1) co 12 miesięcy – dla wszystkich zawodników niezależnie od wieku ( poprzednie przepisy co 6 miesięcy)
2) dodatkowo co 6 miesięcy - u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego;

20. Sprawy weterynaryjne Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.
Obowiązuje następujący schemat szczepień: Szczepienie podstawowe pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień, drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia, Szczepienie przypominające, co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia(jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji), żadne szczepienie przypominające nie może się odbywać później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

guitar

Ostoja

«to, co lub ten, kto zapewnia poczucie bezpieczeństwa»

Klub OSTOJA powstał w 2003 roku. Do dyspozycji Klubowiczów i gości Klubu mamy kilkanaście koni, z czego część systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju zawodach sportowych. Koordynacją prac związanych z doskonaleniem sztuki jeździeckiej zajmują się nasi instruktorzy. Nauka jazdy konnej prowadzona jest trybie całorocznym bez względu na aurę, a możliwe jest to dzięki posiadanej przez nas krytej ujeżdżalni.

Kontakt

E-mail: biuro@ukj-ostoja.pl
Phone: (+48) 602 588 629

Kontakt

39-205 Pustków 230
gmina Dębica
województwo podkarpackie

Send a message