ZAPRASZAMY NA EGZAMINY NA ODZNAKI JEŻDZIECKIE PZJ 12/05/2019 o godzinie 11.00

Informacje ogólne
Informujemy, że od 1 kwietnia 2019 obowiązują nowe zasady zdawania odznak. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami, wszystkie informacje są dostępne na stronie www.pzj.pl – szkolenia nowy regulamin zatwierdzony w dniu 27.01.2019r. Na odznakę należy przywieź wypełniony druk mają go Państwo w załączniku jak również jest na stronie ośrodka Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną Wypełniamy tylko te 3 strony (nie 6) dotyczące zdającego czyli albo jako osoba pełnoletnia albo osoba sprawująca władzę rodzicielska nad osobą niepełnoletnią. 
Koszty : 
Koszt egzaminu 150 zł. w tym obowiązkowa wpłata 50 zł. na konto – najpóźniej 7 dni przed egzaminem, pozostałe 100 zł. w dniu egzaminu . Proszę nie przelewać całej kwoty na konto. 
Egzamin poprawkowy - dotyczy wyłącznie osób które zdawały egzaminy do marca 2019. Zgodnie z nowymi zasadami od 01.04.2019 nie ma już egzaminów poprawkowych nawet jak ktoś nie zaliczył tylko 1 części egzaminu cały egzamin musi zdawać od początku. Koszt egzaminu 100 zł. – w tym 50 zł. płatne obowiązkowo na konto – najpóźniej 7 dni przed egzaminem, , pozostałe 50 zł. płatne w dniu egzaminu. Proszę nie przelewać całej kwoty na konto. Osoba zdająca egzamin ma prawo tylko do jednej poprawki, i ma na to czas do 31.12.2019 roku; warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest posiadanie kopi protokołu z pierwszego egzaminu (wydanego przez organizatora i podpisanego przez komisje egzaminacyjną; kopii a nie ksera, nie ma możliwości poprawki bez posiadanej kopii protokołu). 
Koszt wynajęcia konia na egzamin 100 zł.- płatne w dniu egzaminu 
Przedpłatę należy wpłacić na konto: UKJ Ostoja Pustków nr 28 8642 1139 2013 3908 1894 0001 
Zgłoszenia: e-mailem ukjostoja@gmail.com
Koniecznie w tytule wpisujemy nazwisko jaka odznaka i termin egzaminu 
dodatkowe informacje telefonicznie: 602 588 629 w godz 8-20
W zgłoszeniach w treści e-maila podajemy: 
Imię i nazwisko ................ 
Pesel ................................. 
Miejsce urodzenia .............. 
Adres zamieszkania: Kod pocztowy …… miasto ............................... Ulica i nr domu ....................... Telefon kontaktowy .................. 
Rodzaj odznaki – brązowa czy srebrna ...................... 
Koń własny imię konia ……………… lub koń z ośrodka proszę wpisać – proszę o przydzielenie) ................................. 
Przywożony na odznakę koń musi mieć paszport (jest to wymóg określony prawem nawet na czas transportu) i aktualne szczepienia
Ze sobą na egzamin należy przywieź wydrukowany i bezbłędnie wypisany druk dostępny na stronie Ośrodka RODO – organizator egzaminu nie odpowiada za błędnie wypisane przez zdających czy rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich) oświadczenie a wiąże się to z dodatkową opłatą na rzecz PZJ w wysokości 50 zł. 
Zmiana obowiązująca zgodnie z uchwałą z 27.01.2019. Obowiązkowo wszystkie osoby do 15 roku życia kalendarzowo (czyli nawet jak się urodzą 1.01.to 15 lat kalendarzowo kończą 31.12) muszą na egzamin mieć kamizelkę ochronną .

 

guitar

Ostoja

«to, co lub ten, kto zapewnia poczucie bezpieczeństwa»

Klub OSTOJA powstał w 2003 roku. Do dyspozycji Klubowiczów i gości Klubu mamy kilkanaście koni, z czego część systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju zawodach sportowych. Koordynacją prac związanych z doskonaleniem sztuki jeździeckiej zajmują się nasi instruktorzy. Nauka jazdy konnej prowadzona jest trybie całorocznym bez względu na aurę, a możliwe jest to dzięki posiadanej przez nas krytej ujeżdżalni.

Kontakt

E-mail: biuro@ukj-ostoja.pl
Phone: (+48) 602 588 629

Kontakt

39-205 Pustków 230
gmina Dębica
województwo podkarpackie

Send a message